Фактори, що є визначальними для успішного енергетичного використання деревини від обрізки та викорчовування садів у Вінницькій області (демонстраційному регіоні проекту HORIZON 2020-uP_running Україна))

Червень

26

2017

У Вінницькій області присутні всі типи виробничих організацій, які своєю співпрацею можуть створити новий ланцюжок енергетичного використання біомаси обрізків та видалення сільськогосподарських насаджень (ОВСН):

  • сільськогосподарські підприємства
  • фермери
  • виробники та дистриб’ютори обладнання для садівництва та енергетичного обладнання
  • котельні на біопаливі, які обслуговують окремий об’єкт (школа, лікарня, дитячий садок, окреме підприємство)
  • котельні централізованого теплопостачання (комунальні підприємства).

У досліджуваному регіоні лише відсутні так звані сервісні компанії, що надають послуги зі збору, подрібнення та транспортування відходів від обрізки чи викорчовування для використання в якості біопалива. Існує лише декілька компаній, які надають послуги з викорчовування. Важливою передумовою започаткування ринку енергетичної утилізації біомаси від ОВСН є поява таких сервісних компаній. Це може бути як нове відокремлене підприємство, що надаватиме послуги на різних умовах, так і будь-хто з існуючих гравців у ланцюжку: аграрні підприємства (фермери), комунальні підприємства, що обслуговують муніципальні об’єкти теплопостачання, чи інші споживачі біопалива.

Рис. 1. Потенціал Вінницької області у запровадженні нових схем викристання ОВСН в енергетичних цілях.

Через, в основному, невеликі площі садів у користуванні одного господарства, успішне створення сервісної компанії на базі аграрних підприємств (фермерів) можливе за умови їх об’єднання у формі сервісного кооперативу (чи іншої) та закупки спеціалізованого обладнання у спільне користування. Деякі з комунальних підприємств Вінницької області вже зараз володіють необхідною технікою для подрібнення та транспортування біомаси та мають відповідні складські потужності. Такі підприємства наразі здійснюють заготівлю інших видів деревної біомаси та можуть розширити свою діяльність на біомасу ОВСН. Вироблена біомаса може бути реалізована як у вигляді тріски так і у вигляді гранул/брикетів.

Широкомасштабний розвиток ринку енергетичного використання деревини ОВСН потребує, в першу чергу, інвестицій з боку можливих ініціаторів створення ланцюжку доданої вартості. Розмір інвестицій залежить від кожного конкретного логістичного рішення, обраної техніки та рівня механізації.

Сільськогосподарське підприємство/фермер може інвестувати у дискову деревоподрібнюючу машину невеликої потужності чи у причіпний подрібнювач з бункером, та здійснювати перевезення готового біопалива на невеликі відстані за допомогою трактора. У такому випадку обсяг інвестицій буде становити 1100-1500 тис. грн. У випадку створення сервісної компанії на базі існуючого комунального підприємства чи нового підприємства, та закупки самохідної подрібнюючої машини, обсяг інвестицій становитиме близько 13000 тис. грн.

Рис.2. Інвестиції в обладнання

Вже зараз, у зв’язку із зростанням цін на традиційні енергоресурси, власне споживання деревини ОВСН в енергетичних цілях фермерами є економічно вигідним та за умови запланованого розвитку сектору виробництва теплової енергії з твердого біопалива в Вінницькій області можуть бути створені умови для організації бізнесу з продажу біопалива з ОВСН.

Загалом Вінницька область володіє значним потенціалом організації високоефективних ланцюжків постачання біомаси ОВСН:

  • відходи майже не утилізуються фермерами, а накопичуються у великій кількості;
  • інфраструктура регіону достатньо розвинена;
  • сектор виробництва теплової енергії розвивається швидкими темпами.

Варто зазначити, що у Вінницькій області зареєстровано найбільшу кількість експортерів деревних гранул в Україні (за рахунок розміщення великих деревообробних підприємств). Область також займає третє місце за кількістю експортерів гранул з соломи.

Рис.3. Розподіл споживачів біопалива на території Вінницької області.

Основними типами біопалива, що можуть бути вироблені з деревини ОВСН, є: тріска, гранули та брикети. Вартість даних видів палива змінюється на ринку в сторону збільшення (що пов’язано, як з коливанням курсу долара, так і підвищенням попиту на внутрішньому ринку). Так, в середньому, вартість деревної тріски за останні 5 років коливалась в діапазоні 300-1000 грн./т, гранул 990-2440 грн./т, брикетів 1000-2000 грн./т (вартість з ПДВ без транспортування). Вартість гранул та брикетів з деревини, на противагу трісці, залежить від змін курсу іноземних валют, через орієнтованість даного ринку на експорт.

Потенційні постачальники/продавці біопалива з відходів ОВСН поширені по території Вінницької області рівномірно та у великій кількості (в регіоні присутні мінімум 300 аграрних формувань, що займаються садівництвом ). Існуючі котельні на біопаливі, що обслуговують як окремі об’єкти, так і забезпечують централізоване теплопостачання окремих міст (або їх частин), розташовані по території області також досить рівномірно.

Тому, за умови появи сервісних компаній чи започаткуванні фермерами бізнесу з продажу власних відходів, конкурентний ринок біопалива може бути створено і він буде економічно успішним.

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований.

Ви можете використовувати ці теги і атрибути HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>