uP_running є проект, адресований до аграріїв, гравців ринків біомаси та енергетики. Заходи проекту uP_running направлені виключно на створення додаткової вигоди реальних та перспективних учасників ланцюгів доданої вартості постачання ОВСН біомаси. Окремі бенефіціари-учасники сектору можуть отримати прямі та опосередковані вигоди від проекту. Окремо від індивідуальних аграрних, бенефіціарів ринку біомаси та енергетики, перелік дій проекту uP_running адресований відповідним галузевим та професійним об’єднанням.