Дізнайтесь як інші компанії зробили бізнес на використанні ОВСН. Хто може бути задіяним? Хто є споживачем біомаси ОВСН? Де?

докладніше